การพัฒนาระบบปฏิบัิติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว

Publish Year International Journal 1
2022 exVinitchan Ruanjiachon, exKhin Kyawt Yin, exBurin Thunnom , exKanogporn Khammona, exKhundej Surihan, exSakunkan Simla, exChalong Kerdsri, exWanchana Aesomnuk , exArweewut Yongsuwan, exNaraporn Chaomueang, exNay Nay Oo, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exSamart Wanchana , exTheerayut Toojinda , "Genome-Wide Association Study (GWAS) Reveals an SNP Associated with Waxy Trait and Development of a Functional Marker for Predicting Waxy Maize (Zea mays L. var. ceratina)", Agronomy , ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 1-12
Publish Year National Journal 1
2021 exศาศวรรฒ สังข์สุข, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exฉลอง เกิดศร, exอาวีวุฒิ ยงสุวรรณ, exนราภรณ์ ชาวเมือง, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การค้นหาตำแหน่ง QTL ของลักษณะความต้านทานโรคราสนิมในประชากรสายพันธุ์ข้าวโพดรับประทานสด", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 2-16
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exศาศวรรฒ สังข์สุข, "Relationships among Exerohilum turcicum strains occur in Thailand and some adjacent countries", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 24 - 26 พฤษภาคม 2019, Akita ญี่ปุ่น