การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำน้ำเย็นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้คลื่นเหนือเสียงความถี่ต่ำ

Publish Year International Journal 1
2022 exWannarat Rakpakdee, exMasaaki Motozawa, exMitsuhiro Fukuta, exMongkol Pornnattawut, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of 25 kHz Ultrasound from Single and Double Transducers on Thermal and Friction Characteristics of Laminar Flows in Water or Water-Based Al2O3 Nanofluids", International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 178, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 107604-1-16
Publish Year International Conference 4
2020 exWanarat Rakpakdee, exMasaaki Motozawa, exMitsuhiro Fukuta, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "HEAT TRANSFER OF MAGNETIC FLUID FLOW THROUGH CERAMIC FOAM POROUS MEDIA UNDER MAGNETIC FIELD", The 31st International Symposium on Transport Phenomena, 13 - 16 ตุลาคม 2020, Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2020 exSuphakorn Tuntarungsri, exWanarat Rakpakdee, exMongkol Pornnattawut, exMasaaki Motazawa, exMitsuhiro Fukuta, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Experimental Investigation of Pressure Drop of Water Flow in a Double Vertical Coils and Shell Heat Exchanger Induced by 28 kHz Ultrasound", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 exJirameth Chungprempree, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Numerical Study of Performance Augmentation of a Vertical Coil and Shell Heat Exchanger using High Frequency Ultrasonic Waves", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 exSatanon Phetchoo, inดร.จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข, อาจารย์, inดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, อาจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Low-Frequency Ultrasonic Waves on Heat Transfer of Laminar Water Flow over a Heating Flat Plate", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2020 exWanarat Rakpakdee, exMasaaki Motozawa, exMitsuhiro Fukuta, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Experimental study on flow behaviors of magnetic fluid via ceramic porous media", The 98th JSME Fluid Engineering Division Lecture, 11 - 13 พฤศจิกายน 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exWanarat Rakpakdee, exMasaaki Motozawa, exMitsuhiro Fukuta, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of magnetic field on magnetic fluid flow through porous media in rectangular duct", Japan Society of Magnetic Fluid Research, 10 ธันวาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย