การประยุกต์ใช้เทคนิคการผ่ารังไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อสนับสนุนระบบพยากรณ์ระบาดจากแมลงอพยพ (โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2)