การโพสเฟสต์บุคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในชุมชนตราสินค้าออนไลน์กาแฟสตาร์บัค: บทบาทของตราสินค้าที่แสดงออกถึงตัวตนและความอิจฉาริษยาในฐานะตัวแปรส่งผ่าน