การศึกษาขั้นต้นต่อระบบตรวจสอบด้วยวิทัศน์ R-Vision

Publish Year International Conference 1
2019 exSanyapong Youkachen, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exTeera Phatrapornnant, exHirohiko Kaneko, "Defect Segmentation of Hot-rolled Steel Strip Surface by using Convolutional Auto-Encoder and Conventional Image processing", 10th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 25 - 27 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย