การใช้เอนไซม์ในอาหารปลาต่อการเติบโตและภูมิคุ้มกัน

Publish Year International Journal 1
2021 ex NISACHON UNIYOM, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "The holding capabilities of different coating materials on xylanase and phytase in shrimp feed", Journal of Sustainability Science and Management, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 122-128
Publish Year International Conference 3
2020 exKAMRUZZAMAN MUHAMMAD , inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSRINOY CHUMKAM, "EFFECTS OF MASH FEED, SINKING FEED AND FLOATING FEED ON GROWTH PERFORMANCE, FEED UTILIZATION AND HEMATOLOGY OF NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus)", the 7th International Conference on Food Agriculture & Biotechnology (ICoFAB 2020) 29th and 30th July 2020 at Faculty of Technology, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand, 29 - 30 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exSuveena Auepaiboon1, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ, "Supplementation of silkworm pupae for replaced fish meal on growth performance and carcass quality of red tilapia (Oreochromis spp.)", Proceeding of The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019 (TASP 2019) and The 2nd International Conference on Native Chicken 2019 (ICONC 2019) at Surasammanakhan Hotel, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 9-12 July 2019. P 126-131., 9 - 12 กรกฎาคม 2019, นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ. ศรีน้อย ชุ่มคำ, exSaowanee Klinkaewnarong, "Efficacy of carbohydrase enzymes on fiber digestion of cassava pulp and cassava skin.", Proceeding of The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019 (TASP 2019) and The 2nd International Conference on Native Chicken 2019 (ICONC 2019) at Surasammanakhan Hotel, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. 9-12 July 2019. P 132-139., 9 - 12 กรกฎาคม 2019, นครราชสีมา ประเทศไทย