การหมักไร้อากาศร่วมของเสียกากไขกับตะกอนส่วนเกินที่มีการเติมเชื้อซูโดโมแนสพุทิดา

Publish Year International Journal 1
2021 exVongsadet Phommachanh, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "CO-DIGESTION OF GREASY WASTE AND MBR SLUDGE USING BIO-AUGMENTED PSEUDOMONAS PUTIDA: EFFECT OF BUFFERING AGENTS", ASEAN Engineering Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-15
Publish Year International Conference 1
2019 exVongsadet Phommachanh, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of Oil and Grease Biodegradation in Co–Digestion of Greasy Waste and Excess MBR Sludge using Bio-augmentation of Pseudomonas putida", The 12th Regional Conference on Environmental Engineering 2019 (RCEnvE-2019), 5 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2019, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย