การระบุสายพันธุ์และความไวรับต่อยาต้านเชื้อราของราก่อโรคทางคลินิกที่มักเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อราจากสัตว์สู่คนที่พบได้บ่อย

Publish Year International Journal 5
2024 exWeerayuth Kittichotirat, exPreecha Patumcharoenpol, exThidarat Rujirawat, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTheerapong Krajaejun, "Pins Gene Table v2.0: An Online Genome Database of 37 Pythium insidiosum Strains for Gene Content Exploration and Phylogenomic Analysis", Journal of Fungi, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-16
2023 exKanokporn Yingchanakiat, exOrawan Limsivilai, exSupita Sunpongsri, exWaree Niyomtham, exKittitat Lugsomya, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phenotypic and Genotypic Characterization and Antifungal Susceptibility of Sporothrix Schenckii Sensu Stricto Isolated from a Feline Sporotrichosis Outbreak in Bangkok, Thailand", Journal of Fungi, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 1-21
2021 exZin Mar Htun, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTassanee Lohnoo, exWanta Yingyong, exYothin Kumsang, exPenpan Payattikul, ex Pattarana Sae-Chew, exThidarat Rujirawat, exPaisan Jittorntam, exChalisa Jaturapaktrarak, exPiriyaporn Chongtrakool, exTheerapong Krajaejun, "Identification and Biotyping of Pythium insidiosum Isolated from Urban and Rural Areas of Thailand by Multiplex PCR, DNA Barcode, and Proteomic Analyses", Journal of Fungi, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 1-22
2020 exChalisa Jaturapaktrarak, exPenpan Payattikul, exTassanee Lohnoo, exYothin Kumsang, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรพล ปฐมสกุลวงศ์, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWalaiporn Tonpitak, exTheerapong Krajaejun, "Protein A/G-based enzyme-linked immunosorbent assay for detection of anti-Pythium insidiosum antibodies in human and animal subjects", BMC Research Notes, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 1-6
2020 exZin Mar Htun, exTiwa Rotchanapreeda, exThidarat Rujirawat, exTassanee Lohnoo, exWanta Yingyong, exYothin Kumsang, exPattarana Sae-Chew, exPenpan Payattikul, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย, exPiengchan Sonthayanon, exSuthee Mangmee, exPiriyaporn Chongtrakool, exTheerapong Krajaejun, "Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) for Identification of Pythium insidiosum", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 101, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 149-159