การสำรวจปรสิตและแบคทีเรียที่ก่อโรคในหอยแมลงภู่ (Pema viridis) บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี