การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum CS176 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกรดซัคซินิกโดยกระบวนการหมักในน้ำตาลประเภทต่างๆ