การลดต้นทุนการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เบต้ากลูแคนเอสเซนส์