โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ศึกษา 7 พื้นที่ตัวอย่าง บริเวณหมู่บ้านปลาในพื้นที่ชายฝั่ง จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี

Publish Year International Journal 1
2020 exLen Yung Wung, exAnnie Christianus, exMuta Harah Zakaria, exChong Chou Min, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Cultured Artemia on Growth and Survival of Juvenile Hippocampus barbouri", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 40-49