การพัฒนาชุดทดสอบรวดเร็วด้วยอนุภาคฟลูออเรสเซนต์ซิลิการ่วมกับเฟอร์โรแมกเนติกสำหรับ Campylobacter spp. และ Salmonella spp.

Publish Year International Journal 3
2021 exJaravee Sukprasert, exKanjana Thumanu, exIsaratat Phung-on, exChalermkiat Jirarungsatean, exPeerapon Chaisalee, exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Amino-Functionalized Ferromagnetic Nanoparticles with Glutaraldehyde Cross-linking", Journal of Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, หน้า 38-46
2018 exWanwisa Poonlapdecha, exYortyot Seetang-Nun, exWijit Wonglumsom, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exLarry E. Erickon, exRyan R. Hansen, exPravate Tuitemwong, "Antibody-conjugated ferromagnetic nanoparticles with lateral flow test strip assay for rapid detection of Campylobacter jejuni in poultry samples", International journal of food microbiology, ปีที่ 286, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 6-14
2018 exWanwisa Poonlapdecha, exYortyot Seetang-num, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Validation of a Rapid Visual Screening of Campylobacter jejuni in Chicken Using Antibody-Conjugated Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticle Reporters", Hindawi Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 2018, สิงหาคม 2018, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2021 exJaravee Sukprasert, exKanjana Thumanu, exIsaratat Phung-on3, exChalermkiat Jirarungsatean, exPeerapon Chaisalee, exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of magnetic nanoparticles for possible development ofSalmonella spp. sensitive detection", The 23rd Food Innovation Asia Conference 2021 (FIAC 2021), 17 - 18 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย