การทอสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากข่าและสารสูตรผสมดีปลีและว่านน้ำเพื่อควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผ้ก Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctridae)