การศึกษาผลกระทบต่ออุปสงค์ อุปทานและราคาปาล์มน้ำมันจากการนำไปใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (ปี 2560)

Publish Year National Conference 1
2018 exApinya Puapattanakul, exJaruwan Chontanawat, inดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, exAthikom Bangviwat, "Sensitivity of changing amount and price of crude palm oil on electricity generation cost in Krabi power plant", 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2018): Technology & Innovation for Global Energy Revolution 28-30 November 2018, Bangkok, Thailand, 28 - 30 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย