อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์

Publish Year International Journal 2
2020 exAsst. Prof. Dr. Narin Koolnapadol, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Performance Evaluation of Solar Receiver Heat Exchanger with Rectangular-Wing Vortex Generators", International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 130-135
2019 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer augmentation in solar receiver heat exchanger with hole-punched wings", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 155, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 59-69