อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exDr.Pitak Promthaisong, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAsst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, "Thermal performance in solar air heater with perforated-winglet-type vortex generator", Solar Energy, ปีที่ 170, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 1101-1117
Publish Year National Journal 1
2018 exPanuwat Hoonpong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "PERFORMANCE IMPROVEMENT OF SOLAR AIR HEATER WITH V-BAFFLES ON ABSORBER PLATE", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 29-39