การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายคุณสมบัติของพอลิเอทิลีนชนิด LLDPE LDPEและการจัดเก็บข้อมูล