การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อมันสำปะหลังชนิดหวาน

Publish Year International Conference 1
2019 exน.ส.ฤทัย เรืองธรรมสิงห์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Frozen Hash Brown from Hanatee Sweet Cassava", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย