กระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระราชดำริในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยบ่อผึ่งต่อการเพิ่มพูนสารประกอบอินทรีย์ละลายน้ำที่นำไปสู่ความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในระบบนิเวศป่าโกงกางเพชรบุรี