การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นโครเมียมในกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะแบบพกพา

Publish Year International Conference 1
2019 exK Sibsiri, exT Suwanchaituch, exW Meechan, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Concentration measurement of chromium passivation solutions by an optical method", Siam Physics Congress 2019, 6 - 7 มิถุนายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย