การตอบสนองของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์การกำจัดทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consumer responses to firms' environmental disposition strategy", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ประเทศไทย