การคัดแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสและโปรตีเอสจากน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ทำน้ำยาล้างจาน