โมนอยด์ย่อยปรกติภายในใหญ่สุดและความสัมพันธ์ระหว่างบางโมนอยด์ย่อยปรกติของ HypG(n)