วิจัยเพื่อหาข้อมูลคุณลักษณะของแปลงอ้อยใช้วิเคราะห์เพื่อเพิ่มความหวานของอ้อย