การแสดงออกของยีนในกระบวนการสังเคราะห์และการส่งถ่ายสัญญาณเอทิลีนกับการสะท้านหนาวในกล้วย และการตายโดยกำหนดของเซลล์กับกระบวนการตกกระในกล้วย

Publish Year International Conference 1
2021 exปัทมวรรณ อนุสรพรพงศ์, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Gene Expression of Ethylene Biosynthesis and Ethylene Signaling Involved in Chilling Injury of Hom Thong Banana", The 1st International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture: For Well Being and Food Security , 11 - 12 มกราคม 2021, Songhla สงขลา ประเทศไทย