การพัฒนาเตาเผาถ่านไร้คควัน

Publish Year International Journal 1
2019 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of the Flue of Charcoal Retort Kilns on Production Charcoal Using Drum Kilns for Households", International Journal of Engineering and Technology , ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019 - มกราคม 2020, หน้า 245-248