ชุดผลิตถ่านชีวภาพจากต้นพริกเพื่อผลิตเป็นถ่านอัดแท่งไร้ควัน