การศึกษาพลศาสตร์ของรถเข็นไฟฟ้าที่ติดตั้งตัวหน่วงการสั่นสะเทือน