การทดสอบการดื้อยากันบิดของเชื้อ Eimeria spp. ที่แยกได้จากไก่เนื้อ