การวิจัยและพัฒนาเครื่องเหวี่ยงสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือของกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

Publish Year International Journal 3
2021 exJaruwan Duangchuen, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, ex Phiraiwan Jermwongruttanachai, "Effect of Spray Drying Air Temperature to the Changes of Properties of SkimmedCoconut Milk Powder", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 28-36
2021 inดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, "Fabrication and testing of double-sided solar collector dryer for drying banana", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 101335-1-9
2021 exPhiraiwan Jermwongruttanachai, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of temperature on thermal denaturation of skimmed coconut milk to produce a new product, coconut water", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 45, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 2
2020 exชนิดา บุพตา, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร สัญชาตเจตน์, "การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 37-46
2020 exชนิดา บุพตา, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร สัญชาตเจตน์, "การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 28-36