การวิจัยและพัฒนาเครื่องเหวี่ยงสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือของกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

Publish Year International Journal 1
2021 exJaruwan Duangchuen, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Phiraiwan Jermwongruttanachai, "Effect of Spray Drying Air Temperature to the Changes of Properties of SkimmedCoconut Milk Powder", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 28-36
Publish Year National Journal 2
2020 exชนิดา บุพตา, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร สัญชาตเจตน์, "การศึกษาการพองตัวของข้าวด้วยเครื่องผลิตข้าวพองแบบแผ่น", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 37-46
2020 exชนิดา บุพตา, inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร สัญชาตเจตน์, "การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 28-36