การพัฒนาวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตยางตีนตะขาบ

Publish Year International Conference 1
2019 exดร. ชัชพันธ์ ขำญาติ, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายรัชพล มาศกสิน, "A development of automatic builder machine for retreaded tire manufacturing", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 16 - 18 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย