การดัดแปรพื้นผิวซิลิกาด้วย PDMAEMA สำหรับประยุกใช้ดูดซับสีย้อมประจุลบในน้ำเสีย