บทวิเคราะห์เชิงปรัชญาว่าด้วยความไม่อาจสกัดกั้นของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.เทพทวี โชควศิน, รองศาสตราจารย์, "Inexorable Mobile Phones", 24th World Congress of Philosophy: Learning to be Human (2018) Beijing, China [070062 PARST: SOUTH-EAST ASIAN PHILOSOPHY: PROSPECTS FOR FUTURE DEVELOPMENT], 18 สิงหาคม 2018, Beijing