เยื่อเชิงกลเสริมความแข็งแรงจากวัตถุดิบเส้นใยในประเทศสำหรับผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ ปีที่ 2

Publish Year International Conference 1
2017 exJatuporn Kongcrup, exWiroj Savangsrisutikun, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuteera Witayakran, "Characteristics and Papermaking Potential of Jute Fibers Produced by Soda and Refiner Mechanical Pulping Methods", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, 9 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย