การสังเคราะห์และตรวจวิเคราะห์ผงสารประกอบนิกเกิลออกไซด์/สังกะสีออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮทเทอโรด้วยวิธีการเผาไหม้ของโซลเจลแบบอัตโนมัติ