การกำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ และการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยแนวทางบริการของระบบนิเวศ จังหวัดน่าน

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAekkapol Aekakkararungroj, exHwan-ok Ma, exJohn M. Johnston, "Basin-wide impacts of climate change on ecosystem services in the LowerMekong Basin", Ecological Research, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 73-86
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exPatrick R. Roehrdanz, "A CLIMATE-CHANGE RISK ANALYSIS FOR SPECIES AND FLORISTIC REGIONS IN THAILAND", 13TH INTERNATIONAL LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH – EAST ASIA-PACIFIC REGIONAL NETWORK REGIONAL CONFERENCE (2021 ILTER-EAP) “CITIZEN SCIENCE IN SUPPORTING LONG-TERM ECOLOGICALSOCIAL MONITORING SYSTEMS”, 8 - 9 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย