นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Journal 6
2023 exInchalita Jitkarune, exPhattarasuda Manantapong, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of water and salt penetration resistance into mortar cement composited with vulcanized natural rubber compound", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 140, ฉบับที่ 9, มีนาคม 2023
2023 exNutchaya Ingwattanapok, exYosita Sakunrak, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Bio composite of porous hydroxyapatite and collagen extracted from eggshell membrane and Oreochromis niloticus fish skin for bone tissue applications", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 140, ฉบับที่ 41, พฤศจิกายน 2023
2022 exSompratthana Pianklang, exSarun Muntongkaw, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Modified Thermal- and Sound-Absorption Properties of Plaster Sandwich Panels with Natural Rubber-Latex Compounds for Building Construction", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 139, ฉบับที่ 18, พฤษภาคม 2022, หน้า 1-23
2022 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSurarit Samatta, exRujika Takkire1, exKatesara Phasuksom, exKornkanok Rotjanasuworapong, exAnuvat Sirivat, "Natural rubber composite film embedded with bio-ionic filler from eggshell as soft compliant electrode", Journal of Rubber Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, หน้า 1-7
2020 exChaturaphat Tharasana, exAniruj Wongaunjai, ex Puwitoo Sornsanee, exVichasharn Jitprarop, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Alternative of bone china and porcelain as ceramic hand molds for rubber latex glove films formation via dipping process", REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 523-537
2018 exNattapol Dedruktip, exWasan Leelawanachai, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Natural Rubber-Whisker Alumina Fiber Composite Materials for Mechanical and Thermal Insulation Applications", Key Engineering Materials, ปีที่ 789, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2018, หน้า 221-225
Publish Year International Trademark 2
2020 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exภัทรสุดา มานันตพงศ์, exอินทร์ชลิตา จิตต์การุณย์, "สูตรส่วนผสมผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าชนิดปูนมอร์ตาคอมพอสิต (Composite mortar board) ด้วยน้ำยางพรีวัลคาไนซ์ (Pre-vulcanized latex) เสริมแรงด้วยเส้นใย", Kasetsart University, 2020
2019 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exภัทรสุดา มานันตพงศ์, exอินทร์ชลิตา จิตต์การุณย์, "สูตรผสมผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานชนิดยิปซั่มคอมพอสิต (Composite gypsum board) ด้วยน้ำยางธรรมชาติคอมปาวด์ (Natural rubber compound)", Kasetsart University, 2019