การประเมินประสิทธิภาพการดึงดูดแมลงวันบ้านของกับดักแสงไฟ UV LED เปรียบเทียบกับกับดักแสงไฟที่วางจำหน่ายในท้องตลาด