การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเนื้อมะพร้าวฝอยอบแห้ง