การคัดแยกความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอมโดยเทคนิค NIR บนสายพานลำเลียง