การตรวจสอบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL)

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Dararutana, "Elemental distribution of the greenish-Thai decorative glass", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1082, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018, หน้า 1-4