ความสัมพันธ์ของการกำกับดูเเลกิจการที่ดี การจัดการกำไรที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย