‘ชาติพันธวาธิปไตย’ กับประชาธิปไตย: บทเรียนจากอิสราเอล