การพัฒนากระบวนการผลิตและนวัตกรรมการทำบริสุทธิ์พอลีไฮดรอกซิบิวทิเรต