ความหลากหลายของโรตาไวรัสระหว่างชนิดของโฮสต์

Publish Year International Journal 1
2018 exFrances K. Shepherd, exDiana Maria Herrera-Ibata, exElizabeth Porter, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRichard Hesse, exJianfa Bai, exDouglas G. Marthaler, "Whole Genome Classification and Phylogenetic Analyses of Rotavirus B strains from the United States", Pathogens, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDouglas G. Marthaler, "The diversity of the eleven gene segments of rotaviruses C among the host species", The 25th International Pig Veterinary Society Congress (IPVS 2018) and 2018 International PRRS Symposium, 11 - 14 มิถุนายน 2018, Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน