หาสภาพอุโมงค์ใต้ดินพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์ สระบุรี-นครราชสีมา ด้วยเทคนิควัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ Cross-Borehole อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year International Conference 1
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Cross-Borehole and 2D Resistivity Imaging to Detect Abandoned Tunnel for Intercity Motorway Foundation", 8th International Conference on Applied Geophysics, 8 - 10 พฤศจิกายน 2018, สงขลา ประเทศไทย