การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยรูปแบบใหม่