ความแตกต่างของนโยบายควบคุมบุคคลต่างด้าวแบบทั่วไปและแบบจัดระดับความสำคัญ

Publish Year International Journal 1
2019 exCatalina Amuedo-Dorantes, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, exAna Martinez-Donate, "Deporting "Bad Hombres"? The Profile of Deportees under Widespread Versus Prioritized Enforcement", International Migration Review, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 518-547