การสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านพลศึกษา สุขศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา

Publish Year International Journal 1
2023 inนางสาวผ่องอำไพ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of Vocabulary for ESP Classrooms from Academic Journals in Physical Education and Sports Science", LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 311-332
Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวผ่องอำไพ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฺBasic Physical Education and Sport Science English Word List for Physical Education Students", rEFLections, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 120-148